×

Rekisteröidy

Käymäsi ripsikoulutus?

Profiilitiedot

kirjautumistietosi

tai kirjaudu sisään

Koulutus on täytettävä!
Etunimi on pakollinen!
Sukunimi on pakollinen!
Etunimi ei kelpaa!
Sukunimi ei kelpaa!
Sähköpostiosoite on väärin!
Sähköpostiosoite on pakollinen!
Tämä sähköpostiosoite on jo järjestelmässä!
Salasana on pakollinen!
Syötä sopiva salasana!
Syötä vähintään 6 kirjainta tai merkkiä!
Syötä enintään 16 kirjainta tai merkkiä!
Salasanat eivät ole samat!
Tilaus- ja toimitusehdot on hyväksyttävä!
Käyttäjätunnus tai salasana on virheellinen!

LashLovers Oy:n tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä
LashLovers Oy, Y-tunnus 2658245-9, c/o Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, 80110 JOENSUU

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kaisa Miettinen, puh. +358 40 196 2690, kaisa@lashlovers.fi

Henkilötietojen käsittely
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tietoturva- ja tietosuojasääntelyä. Henkilötietoa kerätään ja käsitellään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakasviestintään ja tiedottamiseen, sekä markkinointiviestinnän toteuttamiseksi.
Tietojen pääasialliset lähteet ovat rekisteröity itse sekä asiakasyrityksemme. Käsittelemme henkilötietoja, joita ovat LashLovers Oy:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maksutiedot sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

Evästeet
Asiakkaan päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten verkkokauppaa käytetään. Eli esimerkiksi milloin ja mitä verkkokaupan sivuja asiakas on selannut, mistä asiakas on tullut verkkokauppaan ja mitä selainta asiakas käyttää. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta se on mahdollista liittää asiakkaalta saatuihin henkilötietoihin.
Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää verkkokauppaa, jotta LashLovers Oy voi palvella asiakkaitaan entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja verkkokaupan kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa verkkokaupan toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan jatkossa mahdollisesti käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen (ns. Retargeting).

Retargeting-mainonnassa myös muilla verkkosivuistolla voi näkyä tuotteita, jotka liittyvät asiakkaan käyttäytymiseen LashLovers Oy:n verkkokaupassa. LashLovers Oy ei luovuta evästeiden avulla kerättyä tietoa kolmansien osapuolien markkinointikäyttöön. Asiakkaalla on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan tai poistamalla evästeet verkkokaupassa asioinnin jälkeen, mutta tällä on vaikutusta verkkokaupan käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

Tietojen luovutus
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. Tiedot välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Muuten asetuksen mukaisesti henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisten lakiin perustuvaa vaatimusta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
- tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu
- saada tietoonsa itseään koskevat rekisterin sisältämät henkilötiedot
- pyytää tietojensa oikaisemista
- vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot
- siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle
- tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Tietojen poistaminen ja säilytysaika
LashLovers Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii LashLovers Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja päivitetty 24.5.2018.