×

Rekisteröidy

Käymäsi ripsikoulutus?

Profiilitiedot

kirjautumistietosi

tai kirjaudu sisään

Koulutus on täytettävä!
Etunimi on pakollinen!
Sukunimi on pakollinen!
Etunimi ei kelpaa!
Sukunimi ei kelpaa!
Sähköpostiosoite on väärin!
Sähköpostiosoite on pakollinen!
Tämä sähköpostiosoite on jo järjestelmässä!
Salasana on pakollinen!
Syötä sopiva salasana!
Syötä vähintään 6 kirjainta tai merkkiä!
Syötä enintään 16 kirjainta tai merkkiä!
Salasanat eivät ole samat!
Tilaus- ja toimitusehdot on hyväksyttävä!
Käyttäjätunnus tai salasana on virheellinen!

Ripsiliimat ja herkistyminen


LashLovers Oy on suomalainen laadukkaiden ripsituotteiden valmistuttaja, joka osallistuu jatkuvasti tuotekehitystyöhön yhdessä tarvikevalmistajien kanssa. Ripsituotteisiin kuuluvat mm. synteettiset ripsikuidut, ripsienpidennyskäyttöön suunnitellut ripsiliimat sekä erilaiset tarvikkeet, joiden avulla ripsienpidennyksiä asennetaan. Kaikki tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti ja jokaiselle tuotteelle on tehty kaikki EU-säädösten mukaiset turvallisuustarkastukset ja dokumentoinnit. Näitä ovat esimerkiksi kemikaaliasetusten velvoittamat käyttöturvallisuustiedotteet ja kosmetiikka-asetuksen velvoittamat turvallisuusarvioinnit. LashLovers Oy:n valikoimissa on sekä EU:ssa että Aasiassa valmistettuja ripsiliimoja.

LashLovers Oy seuraa jatkuvasti kemikaali- ja kosmetiikkalainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, kuten REACH-asetuksen rajoitettuja ja luvanvaraisia aineita. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman turvallisia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita. Tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet laativat asiantuntijat, jotta ne vastaavat sekä EU:n että kansallisten säädösten vaatimuksia. Yhteistyö suojainvalmistajien kanssa varmistaa, että mahdollinen kemikaaleille altistuminen on turvallisella tasolla.

Ripsituotteisiin, erityisesti ripsiliimoihin, liittyen on julkisuudessa viime aikoina keskusteltu vilkkaasti mm. käytön turvallisuudesta sekä tuotteiden allergisoivasta ominaisuudesta. Oikoakseen ripsiliimoihin ja niiden käyttöön liittyviä ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä, sekä varmistaakseen, että yrityksen asiakkaat saavat tutkittuihin faktoihin perustuvia ohjeita liimojen turvallisesta käytöstä, LashLovers Oy teki yhdessä kemikaaliturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa alan ammattilaisille suunnatun tietopaketin aiheesta. Tähän selvitykseen on koottu julkisesti saatavilla oleva tieto tuotteiden aineosien ja itse tuotteiden vaaraluokituksista, altistumisesta ja suojautumisesta keskittyen LashLovers Oy:n maahantuomiin liimoihin ja liimojen koostumukseen. Lisäksi aineistona selvityksessä on käytetty akateemisesti hyväksyttäviä lähteitä, julkisia kemikaali- ja kosmetiikkatietokantoja sekä ripsiliimojen valmistajilta saatua tietoa. Tätä tekstiä lainattaessa on mainittava selvityksen alkuperäinen lähde: LashLovers Oy.

Kemikaali vai kosmetiikkaa

Kosmetiikka-asetuksen mukaan ripsiliimat eivät ole kosmetiikkaa, vaan ripsiliimoja koskee kemikaalilainsäädäntö. Ripsiliiman tehtävänä on liimata mekaanisesti ripsenpidennys omaan ripseen kiinni, kun taas kosmetiikkaan lukeutuva ripsiväri muuttaa ripsen ulkonäköä sellaisenaan. Lainsäädäntöä valvoo Suomessa Tukes. Mikäli lainsäädäntö tulevaisuudessa muuttuu siten, että ripsiliimat lukeutuvat kosmetiikaksi, on LashLovers Oy:lla jo valmius tuoda sen EU:ssa valmistuttamat ripsiliimat maahan kosmetiikkana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ripsiliimassa käytetyt ainesosat ovat sallittuja käytettäviksi myös kosmetiikassa. Tämän hetkisen kemikaalilainsäädännön mukaan ripsiliiman ainesosia ei tarvitse ilmoittaa ns. INCI-listauksella, mutta tuotteesta on sen sijaan tehtävä REACH ja CLP-asetusten mukainen käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteessa esitetään kaikki terveydelle tai ympäristölle haitalliseksi luokitellut ainesosat. Samalla määritellään tuotteen pakkaus- ja kuljetusmerkinnät. Käyttöturvallisuustiedotteen tehtävänä on antaa käyttäjälle ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja varastointiin.

RIPSILIIMOJEN KEMIA

Ripsiliimat sisältävät pääasiassa erilaisia liima-aineita eli monomeereja ja pigmenttiä. Lisäaineita ovat esimerkiksi dispergointi- ja emulgointiaineet, joiden avulla varmistetaan pigmenttivärin tasainen koostumus ja jakautuminen koko monomeeriseokseen eli liima-aineeseen.

LashLovers Oy:n ripsiliimoissa on käytetty esimerkiksi silmäkosmetiikassakin sallittua mustaa pigmenttiä. Pigmentit ovat ns. hydrofiilisiä eli ne jakautuvat tasaisesti vesipisaraan, mutta eivät jakaudu sellaisenaan tasaisesti esimerkiksi käytettyyn liima-aineeseen. Jotta pienikokoiset pigmettihiukkaset jakautuisivat tasaisesti myös liima-aineeseen, on pigmentti useimmiten ensin sekoitettu eli dispergoitu veteen. Pigmentti-vesi –dispersio sekoitetaan eli emulgoidaan sen jälkeen liima-aineeseen. Emulgointiaineen tehtävänä on pitää vesi-pigmentti -seos tasaisesti jakautuneena koko liima-aineessa. Valmis liima-aineseos ei ole otollista kasvualustaa bakteereille tai muille mikrobeille veden vähyydestä johtuen.

Liima-aine koostuu monomeereista eli samanlaisista molekyyleistä. Usein liimoissa käytetään erilaisia monomeeriseoksia. Kovettuessaan liima-aineen monomeerit yhdistyvät pitkäksi molekyyliketjuksi eli polymeeriksi. Pigmenttihiukkaset jäävät tiukasti kiinnittyneinä polymeerien väliin antaen värin kovettuneelle liimalle. Erilaisten polymeerien tarkoituksena on antaa esimerkiksi lujuutta ja kestävyyttä kovettuneelle liimapisaralle. Niillä voidaan myös vaikuttaa liiman kuivumisen nopeuteen. Erilaisia polymeereja muodostavat esimerkiksi syanoakrylaatit ja polyisosyanaatit.

Esimerkiksi polyisosyanaattien polymeroitumisreaktio eli monomeerien yhdistyminen pitkiksi ketjuiksi (liiman kovettuminen) alkaa, kun liima pääsee kosketuksiin ilmassa olevan kosteuden eli veden kanssa. Polyisosyanaateista muodostuu kosteuden vaikutuksesta amiineja, jotka muodostavat polyisosyanaattien kanssa pitkiä polymeeriketjuja.

Syanoakrylaatteja ja polyisosyanaatteja käytetään useissa ripsiliimoissa. Eräs useimmin käytetyistä syanoakrylaateista, etyyli-2-syanoakrylaatti, on luokiteltu EU:n kemikaaliasetusten mukaan (CLP; EC/1272/2008) silmiä ja ihoa ärsyttäväksi. Liimat, joissa etyyli-2-syanoakrylaattia on yli 10%, luokitellaan lisäksi mahdollisesti hengitysteitä ärsyttäväksi. Nestemäisestä liimasta vapaaksi ilmaan pääsevät yksittäiset syanoakrylaatit voivat polymeroitua kosteuden vaikutuksesta esimerkiksi nenän limakalvolla. Polymeroitumisreaktio herkällä limakalvolla saattaa aiheuttaa ärsytystä. Erilaisia syanoakrylaatteja käytetään myös lääketieteessä haavansulkijana ja laastarin kaltaisena suojana ompeleiden eli ns. tikkien asemasta.

Altistumisreitit ja herkistymisen mekanismi

Herkistymisessä elimistön omat suojamekanismit immuunijärjestelmässä aktivoituvat sinänsä vaaratonta ainetta kohtaan. Herkistyminen jaetaan kahteen osaan, jossa ensimmäisessä vaiheessa immuunijärjestelmä oppii reagoimaan herkistävää ainetta kohtaan. Toisessa vaiheessa pienikin altistuminen kyseiselle aineelle voi aiheuttaa näkyviä oireita, kuten esimerkiksi kutinaa, ihottumaa tai nuhaa. Usein ensimmäinen vaihe vaatii suuremman altistuksen ainesosalle kuin toinen vaihe. Kemikaaleille voidaan herkistyä sekä ihon kautta että hengitysteitse. Herkistyminen on yksilöllistä ja joidenkin tutkimusten mukaan alttius herkistymiselle saattaa olla perinnöllistä. Herkistyminen voi tapahtua eri ainesosille. Tarkkaa tietoa herkistymisen syystä ei kuitenkaan ole, vaikka lääketieteellinen mekanismi tunnetaankin jo melko hyvin.

Kosmetiikassa käytetyt hajusteet saattavat sisältää herkistäviä ainesosia eli allergeeneja huolimatta siitä, onko hajuste synteettinen vai ns. luonnollinen. Myös hiusväreissä saattaa olla herkistäviä ainesosia, jotka voivat aiheuttaa näkyviä oireita. Jos herkistävien ainesosien määrä ylittää niitä koskevat pitoisuusrajat, ovat herkistävien ainesosien nimet tuotava -tuotetta koskevasta säädöksestä riippumatta- käyttäjän tietoisuuteen pakkausmerkintöjen avulla. Kosmetiikka-asetuksen mukaan kosmeettisissa tuotteissa herkistävien ainesosien nimet tulee kirjoittaa tuotteen ns. INCI–luetteloon, kun taas EU:n kemikaaliasetusten alaisten tuotteiden herkistävät ainesosat tulee merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tämän lisäksi tuotepakkauksessa tulee olla asianmukaiset varoitusmerkinnät. LashLovers Oy:n ripsiliimoissa herkistäviä ainesosia ovat liima-aineina käytetyt syanoakrylaatit ja (poly)isosyanaatit.

Ihokosketus lisää riskiä herkistymiselle, joten juoksevan liiman ihokosketusta tulee välttää. Kuivuessaan liima-aineet kiinnittyvät (polymeroituvat) toisiinsa, jolloin mahdollinen altistus herkistäville ainesosille pienenee merkittävästi. Ripsenpidennyksiä tekevä osaava ammattilainen kykenee kiinnittämään ripsenpidennyksen omaan ripseen kiinni siten, ettei ihokosketusta tapahdu.

Akrylaatit aiheuttavat pääasiallisesti allergista kosketusihottumaa, mutta jonkin verran myös hengitystieyliherkkyyttä. Altistumista liiman huuruille voidaan minimoida ammattilaisen toimesta ilmastointiratkaisujen, kuten esimerkiksi kohdepoiston avulla. Ammattilainen saattaa kuitenkin tästä huolimatta altistua liiman huuruille koko työpäivän ajan. Siksi onkin todennäköisempää, että ripsiliimojen ainesosille herkistyy ennemmin ripsenpidennyksiä tekevä ammattilainen kuin ripsenpidennyksiä ottava asiakas. Tämän vuoksi ammattilaisen suojautuminen ripsiliimojen herkistäviltä ainesosilta on ehdottoman tärkeää.

Kemikaaleilta suojautuminen

Suojautuminen kemikaaleilta vaatii yleensä myös henkilökohtaisten suojainten käyttöä. Altistuminen tapahtuu ensisijaisesti ihon ja hengityksen kautta. Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan käsien ihon suojaaminen mm. akrylaateilta vaatii vähintään kahdet käsineet, sekä polyeteenistä että nitriilikumista valmistetut käsineet. LashLovers Oy:n testauksessa on todettu, että yrityksen valikoimiin kuuluvat ripsiliimat eivät läpäise nitriilikäsineitä erityisen nopeasti. Akrylaatit voivat kulkeutua iholle kuitenkin käsineidenkin läpi, jolloin huolellisuus liimojen käytössä on erittäin tärkeää ja liiman joutumista käsineille tai vaatteille on  vältettävä. Käsineet tulee vaihtaa välittömästi, jos niissä huomataan liimapisaroita tai kulumisen merkkejä. Samaa suosittavat myös liimojen valmistajat. 

Hengityksen suojauksessa tulisi käyttää sellaisia suojaimia, jotka suodattavat ripsiliimojen liimahuurut tehokkaasti. Työterveyslaitos suosittaa puolinaamareita tai puhaltimella varustettuja kasvosuojuksia. Lisäksi työtilan yleinen ilmanvaihto tulisi olla hyvä ja kohdepoiston toimia pois työtilasta. Myös liimojen valmistajat suosittelevat kohdepoistoa ja sopivaa hengityksensuojainta. Lue lisää työturvallisuudesta tästä.

YHTEENVETO

Ripsiliimat, kuten kaikki kemikaalit ja kosmetiikka, eivät ole täysin riskittömiä käyttäjälleen. Jotta liimat toimisivat tarkoituksenmukaisesti, niihin lisätään myös aineosia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Vaikka todennäköisyys yliherkkyysreaktioille on pieni ja turvallisuustoimenpiteet ovat korkeimmalla mahdollisella tasolla, herkimmät yksilöt saattavat silti reagoida tai allergisoitua ripsiliimoille. Vastaavasti herkistyminen tai allergisoituminen voi syntyä myös muille kemikaaleille, riippumatta ripsiliimojen käytöstä.

Ripsienpidennysten turvallinen laittaminen vaatii koulutettua ammattilaista, jolla on käytännön tietämys minimoida altistuminen sekä asiakkaan että ammattilaisen itsensä kannalta. Kemikaalien turvallinen käyttö tarkoittaa varsinaisen suojautumisen lisäksi aina myös käyttäjän huolellisuutta. Näillä keinoin on mahdollista pienentää todennäköisyyttä ripsiliimoista johtuvien yliherkkyysreaktioiden syntyyn.