Suosituimmat haut

Ripsiliimat ja herkistyminen

LAATU JA TURVALLISUUS

LashLovers Oy panostaa ripsienpidennystuotteiden ja ripsiliimojen laatuun sekä turvallisuuteen. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman turvallisia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita. Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä sopimusvalmistajiemme kanssa ja tuotteemme valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Jokaiselle tuotteelle on tehty kaikki EU-säädösten mukaiset turvallisuustarkastukset ja dokumentoinnit. Kaikista valikoimiimme kuuluvista liimoista on saatavilla kemikaaliasetusten velvoittamat, asiantuntijoiden laatimat käyttöturvallisuustiedotteet. LashLovers Oy:n valikoimissa on sekä EU:ssa että Aasiassa valmistettuja ripsiliimoja.

Ripsiliimat, kuten kaikki kemikaalit ja kosmetiikka, eivät ole täysin riskittömiä käyttäjälleen. Jotta liimat toimisivat tarkoituksenmukaisesti, niihin lisätään myös aineosia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

Yhteistyömme suojainvalmistajien kanssa mahdollistaa sen, että voimme tarjota ammattilaisille ripsienpidennystuotteidemme kanssa yhdessä käytettäväksi soveltuvat suojaintarvikkeet alan huippumerkeiltä. Suojautuminen ripsiliimoista erittyviltä kemikaalihöyryiltä on tärkeää.

Ripsienpidennysten turvallinen asentaminen vaatii koulutettua ammattilaista, jolla on käytännön tietämys altistumisen minimoimiseksi sekä asiakkaan että ammattilaisen itsensä kannalta. Kemikaalien turvallinen käyttö tarkoittaa varsinaisen suojautumisen lisäksi aina myös käyttäjän huolellisuutta. Näillä keinoin on mahdollista pienentää todennäköisyyttä ripsiliimoista johtuvien yliherkkyysreaktioiden syntyyn.

Alla olevan tekstin lähteenä on LashLovers Oy:n kemikaaliturvallisuuden asiantuntijoilla teettämä tietopaketti. Tekstiä lainattaessa on aina mainittava alkuperäinen lähde: LashLovers Oy.

KEMIKAALIA VAI KOSMETIIKKAA

Kosmetiikka-asetuksen mukaan ripsiliimat eivät ole kosmetiikkaa, vaan ripsiliimoja koskee kemikaalilainsäädäntö. Ripsiliiman tehtävänä on liimata mekaanisesti ripsenpidennys kiinni luonnonripseen, kun taas esimerkiksi ripsiväri, joka luokitellaan kosmetiikaksi, muuttaa ripsen ulkonäköä sellaisenaan. Kosmetiikka- ja kemikaalilainsäädäntöä valvoo Suomessa Tukes. Mikäli lainsäädäntö tulevaisuudessa muuttuu siten, että ripsiliimat lukeutuvat kosmetiikaksi, on LashLovers Oy:lla jo valmius tuoda sen EU:ssa valmistuttamat ripsiliimat maahan kosmetiikkana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ripsiliimassa käytetyt ainesosat ovat sallittuja käytettäviksi myös kosmetiikassa.

KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ

Kemikaalilainsäädännön mukaan ripsiliiman ainesosia ei tarvitse ilmoittaa ns. INCI-listauksella, mutta tuotteesta on sen sijaan tehtävä REACH ja CLP-asetusten mukainen käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteessa esitetään kaikki terveydelle tai ympäristölle haitalliseksi luokitellut ainesosat. Samalla määritellään tuotteen pakkaus- ja kuljetusmerkinnät. Käyttöturvallisuustiedotteen tehtävänä on antaa käyttäjälle ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja varastointiin.

RIPSILIIMOJEN KEMIA

Ripsiliimat sisältävät pääasiassa erilaisia liima-aineita eli monomeereja ja pigmenttiä. Lisäaineita ovat esimerkiksi dispergointi- ja emulgointiaineet, joiden avulla varmistetaan pigmenttivärin tasainen koostumus ja jakautuminen koko monomeeriseokseen eli liima-aineeseen.

LashLovers Oy:n ripsiliimoissa on käytetty esimerkiksi silmäkosmetiikassakin sallittua mustaa pigmenttiä. Pigmentit ovat ns. hydrofiilisiä eli ne jakautuvat tasaisesti vesipisaraan, mutta eivät jakaudu sellaisenaan tasaisesti esimerkiksi käytettyyn liima-aineeseen. Jotta pienikokoiset pigmettihiukkaset jakautuisivat tasaisesti myös liima-aineeseen, on pigmentti useimmiten ensin sekoitettu eli dispergoitu veteen. Pigmentti-vesi –dispersio sekoitetaan eli emulgoidaan sen jälkeen liima-aineeseen. Emulgointiaineen tehtävänä on pitää vesi-pigmentti -seos tasaisesti jakautuneena koko liima-aineessa. Valmis liima-aineseos ei ole otollista kasvualustaa bakteereille tai muille mikrobeille veden vähyydestä johtuen.

Liima-aine koostuu monomeereista eli samanlaisista molekyyleistä. Usein liimoissa käytetään erilaisia monomeeriseoksia. Kovettuessaan liima-aineen monomeerit yhdistyvät pitkäksi molekyyliketjuksi eli polymeeriksi. Pigmenttihiukkaset jäävät tiukasti kiinnittyneinä polymeerien väliin antaen värin kovettuneelle liimalle. Erilaisten polymeerien tarkoituksena on antaa esimerkiksi lujuutta ja kestävyyttä kovettuneelle liimapisaralle. Niillä voidaan myös vaikuttaa liiman kuivumisen nopeuteen. Erilaisia polymeereja muodostavat esimerkiksi syanoakrylaatit ja polyisosyanaatit.

Esimerkiksi polyisosyanaattien polymeroitumisreaktio eli monomeerien yhdistyminen pitkiksi ketjuiksi (liiman kovettuminen) alkaa, kun liima pääsee kosketuksiin ilmassa olevan kosteuden eli veden kanssa. Polyisosyanaateista muodostuu kosteuden vaikutuksesta amiineja, jotka muodostavat polyisosyanaattien kanssa pitkiä polymeeriketjuja.

Syanoakrylaatteja ja polyisosyanaatteja käytetään useissa ripsiliimoissa. Eräs useimmin käytetyistä syanoakrylaateista, etyyli-2-syanoakrylaatti, on luokiteltu EU:n kemikaaliasetusten mukaan (CLP; EC/1272/2008) silmiä ja ihoa ärsyttäväksi. Liimat, joissa etyyli-2-syanoakrylaattia on yli 10%, luokitellaan lisäksi mahdollisesti hengitysteitä ärsyttäväksi. Nestemäisestä liimasta vapaaksi ilmaan pääsevät yksittäiset syanoakrylaatit voivat polymeroitua kosteuden vaikutuksesta esimerkiksi nenän limakalvolla. Polymeroitumisreaktio herkällä limakalvolla saattaa aiheuttaa ärsytystä. Erilaisia syanoakrylaatteja käytetään myös lääketieteessä haavansulkijana ja laastarin kaltaisena suojana ompeleiden eli ns. tikkien asemasta.

ALTISTUMISREITIT JA HERKISTYMISEN MEKANISMI

Herkistymisessä elimistön omat suojamekanismit immuunijärjestelmässä aktivoituvat sinänsä vaaratonta ainetta kohtaan. Herkistyminen jaetaan kahteen osaan, jossa ensimmäisessä vaiheessa immuunijärjestelmä oppii reagoimaan herkistävää ainetta kohtaan. Toisessa vaiheessa pienikin altistuminen kyseiselle aineelle voi aiheuttaa näkyviä oireita, kuten esimerkiksi kutinaa, ihottumaa tai nuhaa. Usein ensimmäinen vaihe vaatii suuremman altistuksen ainesosalle kuin toinen vaihe.

Kemikaaleille voidaan herkistyä sekä ihon kautta että hengitysteitse. Herkistyminen on yksilöllistä ja joidenkin tutkimusten mukaan alttius herkistymiselle saattaa olla perinnöllistä. Herkistyminen voi tapahtua eri ainesosille. Tarkkaa tietoa herkistymisen syystä ei kuitenkaan ole, vaikka lääketieteellinen mekanismi tunnetaankin jo melko hyvin.

Kosmetiikassa käytetyt hajusteet saattavat sisältää herkistäviä ainesosia eli allergeeneja huolimatta siitä, onko hajuste synteettinen vai ns. luonnollinen. Myös hiusväreissä saattaa olla herkistäviä ainesosia, jotka voivat aiheuttaa näkyviä oireita. Jos herkistävien ainesosien määrä ylittää niitä koskevat pitoisuusrajat, ovat herkistävien ainesosien nimet tuotava -tuotetta koskevasta säädöksestä riippumatta- käyttäjän tietoisuuteen pakkausmerkintöjen avulla. Kosmetiikka-asetuksen mukaan kosmeettisissa tuotteissa herkistävien ainesosien nimet tulee kirjoittaa tuotteen ns. INCI–luetteloon, kun taas EU:n kemikaaliasetusten alaisten tuotteiden herkistävät ainesosat tulee merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tämän lisäksi tuotepakkauksessa tulee olla asianmukaiset varoitusmerkinnät. LashLovers Oy:n ripsiliimoissa herkistäviä ainesosia ovat liima-aineina käytetyt syanoakrylaatit ja (poly)isosyanaatit.

Ihokosketus lisää riskiä herkistymiselle, joten juoksevan liiman ihokosketusta tulee välttää. Kuivuessaan liima-aineet kiinnittyvät (polymeroituvat) toisiinsa, jolloin mahdollinen altistus herkistäville ainesosille pienenee merkittävästi. Ripsenpidennyksiä tekevä osaava ammattilainen kykenee kiinnittämään ripsenpidennyksen omaan ripseen kiinni siten, ettei ihokosketusta tapahdu.

Akrylaatit aiheuttavat pääasiallisesti allergista kosketusihottumaa, mutta jonkin verran myös hengitystieyliherkkyyttä. Altistumista liimasta vapautuville höyryille voidaan minimoida ammattilaisen toimesta ilmastointiratkaisujen, kuten esimerkiksi kohdepoiston avulla. Ammattilainen saattaa kuitenkin tästä huolimatta altistua liimahöyryille koko työpäivän ajan. Siksi onkin todennäköisempää, että ripsiliimojen ainesosille herkistyy ennemmin ripsenpidennyksiä tekevä ammattilainen kuin ripsenpidennyksiä ottava asiakas. Tämän vuoksi ammattilaisen suojautuminen ripsiliimojen herkistäviltä ainesosilta on ehdottoman tärkeää. Lue lisää suojaintarvikkeista ja työturvallisuudesta täältä.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

ORDERING

Orders will only be accepted through the online store (no telephone or e-mail orders). This will guarantee customers short delivery times, as well as the possibility to fully benefit from our reward system.

REGISTRATION

LashLovers® products are intended for professional use only. To order products from the LashLovers Oy online store, the customer must first register and notify that they have participated in an eyelash extension course of a well-known brand. Registration is free of charge. LashLovers Oy Ltd holds the right to refuse a registration.

ORDER PROCESSING AND DELIVERY TIME

The customer will receive an order confirmation sent to the email address that they have provided. LashLovers Oy Ltd reserves the right to refuse an order. The orders are typically attempted to be processed no later than the following business day after receiving the order. Delivery time depends on the destination country and selected delivery method.

The customer has the right to cancel an order, the delivery of which will be delayed, by notifying teh service provider. LashLovers Oy Ltd reserves the right to cancel an order, in so far as the ordered product is sold out or if there are other insurmountable difficulties concerning its availability.

PRODUCT PRICE AND DELIVERY COSTS

The valid price is the price that is notified at the time the order is made. LashLovers Oy Ltd reserves the right to fix erroneously recorded prices. The prices include the currently valid VAT (where applicable). In accordance to the Cross-border VAT rule, if goods are sold to another business and these goods are sent to another EU country, VAT is not charged, granted that the customer has a valid VAT number.

Delivery costs are determined based on the selected method of transport. Further information on the methods of payment is available here.

METHODS OF PAYMENT

All major payment methods are available on the online store. Further information on the methods of payment is available here.

PRODUCT WARRANTY

LashLovers Oy Ltd does not, in principle, grant product warranties for the professional products it provides. In regard to eyelash adhesives, it is expected that the user has become familiar with the user instructions before using the product. If you have any questions about LashLovers products, kindly contact our customer service: tuotetuki@lashlovers.fi.

RETURNS POLICY

The returned product must be unopened and unused, as well as in its sales condition. 

If the customer cancels their order before the goods have already been sent, LashLovers Oy Ltd has the possibility to charge a reasonable compensatory amount for the costs for the money transfer and any inconvenience caused. If the product has become broken or damaged during the postal delivery, the customer can return the product at no charge to the service provider as a customer return.

The return must be accompanied by the customer's contact details, the reason for the return, as well as information as to whether the customer desires a new product or to cancel the trade, in regards to the ordered product. Always contact customer service at tilaukset@lashlovers.fi prior to return of goods.

According to legislation from 2011, an online store is not obliged to automatically pay for the costs of customer returns.

SETTLEMENT OF DISPUTES

Disagreements arising from an order and agreement relationship presented here will be settled at Joensuu District Court.